Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки"

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
14.02.2017 р. Звільнено Головний бухгалтер Максюта Іван Миколайович   0
Зміст інформації:
Наказом Генерального директора (№ 106-k від 14.02.2017р) звільнено Головного бухгалтера Товариства Максюту Івана Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 14.02.2017 р. Рішення прийнято на підставі заяви працівника про переведення до іншого підприємства. На посадi перебував 17 років 2 мiсяцi. Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Станом на 14.02.2017 року замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.
max
large
medium
small
mobile