Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки"

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
15.02.2017 р. Призначено Головний бухгалтер Квіцинська Наталія Олексіївна   0
Зміст інформації:
Наказом Генерального директора (№ 108-k від 15.02.2017р) призначено Головного бухгалтера ПрАТ „А/Т тютюнова компанія „В.А.Т.- Прилуки” Квіцинську Наталію Олексіївну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 15.02.2017 р, безстроково. Протягом останніх п’яти років Квіцинська Н.О. займала посаду Заступника Головного бухгалтера в ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ», Україна, м. Прилуки; з 13.11.2015 до 14.02.2017 – Головний бухгалтер – за сумісництвом в ТОВ ««БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА»; Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
max
large
medium
small
mobile