Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства “А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т. – ПРИЛУКИ”

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т. - ПРИЛУКИ”, юридична особа, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 14333202, місцезнаходження: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (“Товариство”), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 4 грудня 2017 року о 11:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2 й поверх адміністративної будівлі, “Зелена” зала) (“Загальні Збори”).

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбудеться 4 грудня 2017 року з 10:45 години до 11:00 години за адресою проведення Загальних зборів: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2 й поверх адміністративної будівлі, “Зелена” зала).

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24:00 годину 28 листопада 2017 року.

Кожен акціонер має право ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи датою проведення Загальних Зборів, в робочі дні з 8:30 години до 17:00 години за адресою: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21, в приймальні Генерального директора (3-й поверх адміністративної будівлі). Відповідальною особою за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних Зборів є Генеральний директор. В день проведення Загальних Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних Зборах та у місці проведення Загальних Зборів.

Перелік питань, що виноситься на голосування Загальних Зборів (проект порядку денного Загальних зборів):

  1. Обрання складу Лічильної комісії Загальних Зборів.
  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
  3. Затвердження порядку та регламенту проведення Загальних Зборів.
  4. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції, а також про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
  5. Про  припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства.
  6. Про призначення Корпоративного секретаря Товариства.

Терміни з великої літери, які використовуються у цьому Повідомленні, мають значення, надане їм у статуті Товариства, якщо інше значення не надано їм у цьому Повідомленні.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, додається

Проекти рішень по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (695 kb) 

Дирекція Товариства

max
large
medium
small
mobile