Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки»)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ „А/Т тютюнова компанія „В.А.Т.- Прилуки”

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
15.03.2018р. Обрано Член Ревізійної комісії Троценко Олександр Вікторович   0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „А/Т тютюнова компанія „В.А.Т.- Прилуки” (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018 року) обрано Троценка Олександра Вікторовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, громадянина України, строком на 1 рік. Протягом останніх п’яти років Троценко О.В. займав посаду провідного економіста з контролю та оцінки ризиків у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 02.03.2013 керівник фінансового підрозділу відділу впровадження програми ТаО в субрегіоні Україна, Молдова, Білорусь у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 01.07.2015 менеджер зі стабілізації програми ТаО відділу зі стабілізації програми ТаО в субрегіоні Україна, Молдова, Білорусь у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 01.01.2016 начальник відділу з оптимізації бізнес діяльності у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 03.01.2017 головний фахівець з оцінки так контролю фінансових ризиків у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки»; Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
15.03.2018р. Припинено повноваження Член Ревізійної комісії Лещій Владислав Романович   0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „А/Т тютюнова компанія „В.А.Т.- Прилуки” (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Лещія Владислава Романовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На посаді перебував 1 рік.; Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
15.03.2018р. Обрано Член Ревізійної комісії Павлусь Тарас Мирославович   0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „А/Т тютюнова компанія „В.А.Т.- Прилуки” (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018 року) обрано Павлуся Тараса Мирославовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, громадянина України, строком на 1 рік. З 4 вересня 2017 року Павлусь Т.М. займає посаду Начальника відділу комерційних фінансів у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки»; Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
15.03.2018р. Обрано Член Ревізійної комісії Горбенко Олена Леонідівна   0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „А/Т тютюнова компанія „В.А.Т.- Прилуки” (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018 року) обрано Горбенко Олену Леонідівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, громадянка України, строком на 1 рік. Протягом останніх п’яти років Горбенко О.Л. займала посаду провідного економіста відділу фінансів маркетингу у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки, з 05.05.2015 провідний економіст відділу фінансів у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки, з 01.07.2015 провідний економіст з планування у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки, з 06.09.2016 переведено до ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна», Провідний економіст з планування; Старший менеджер з фінансів виробництва з 01.12.2017 у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки; Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Генеральний директор

Скрипка А.С.

max
large
medium
small
mobile