Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки»)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ „А/Т тютюнова компанія „В.А.Т.- Прилуки”

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
19.04.2018 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Троценко Олександр Вiкторович   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ „А/Т тютюнова компанiя „В.А.Т.- Прилуки” (Протокол №19-04-2018 вiд 19.04.2018 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Троценка Олександра Вiкторовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На посадi перебував 1 мiсяць та 4 днi.; Часткою у статутному капiталi товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
19.04.2018 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Горбенко Олена Леонiдiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ „А/Т тютюнова компанiя „В.А.Т.- Прилуки” (Протокол №19-04-2018 вiд 19.04.2018 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Горбенко Олену Леонiдiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На посадi перебувала 1 мiсяць та 4 днi.; Часткою у статутному капiталi товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
19.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Павлусь Тарас Мирославович   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ „А/Т тютюнова компанiя „В.А.Т.- Прилуки” (Протокол №19-04-2018 вiд 19.04.2018 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Павлуся Тараса Мирославовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На посадi перебував 1 мiсяць та 4 днi.; Часткою у статутному капiталi товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
19.04.2018 обрано Ревiзор Горбенко Олена Леонiдiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ „А/Т тютюнова компанiя „В.А.Т.- Прилуки” (Протокол №19-04-2018 вiд 19.04.2018 року) обрано Горбенко Олену Леонiдiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Ревiзором Товариства, громадянка України, строком на 5 рокiв у вiдповiдностi до Статуту Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Горбенко О.Л. займала посаду провiдного економiста вiддiлу фiнансiв маркетингу у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя «B.A.T.-Прилуки, з 05.05.2015 провiдний економiст вiддiлу фiнансiв у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя «B.A.T.-Прилуки, з 01.07.2015 провiдний економiст з планування у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя "B.A.T.-Прилуки", з 06.09.2016 переведено до ТОВ «Бритiш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна», Провiдний економiст з планування; Старший менеджер з фiнансiв виробництва з 01.12.2017 у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя "B.A.T.-Прилуки".
max
large
medium
small
mobile